เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

การพิมพ์สิ่งทอ Epson Inkjet Technology for Textile Printing

 การพิมพ์สิ่งทอ Epson Inkjet Technology for Textile Printing
เทคโนโลยีการพิมพ์ของเอปสันสำหรับสิ่งทอ มาพร้อมกับเทคโนโลยี PrecisionCoreTM หัวพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูงทำให้งานพิมพ์ผ้าแบบดิจิตลัระบบอิงค์เจ็ทให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วเพิ่มการผลิตได้สูงสุด  หากจะพูดถึงงานพิมพ์ผ้าสำหรับ Printer จะสามารถแบ่งแยกออกมาได้ 2 แบบ กว้างๆ คือ การพิมพ์แบบถ่ายเทความร้อน คือการพิมพ์ใส่กระดาษแล้วนำไปรีดร้อนสีจะระเหิดไปติดใยผ้า การพิมพ์วิธีนี้จะได้ความคงทนสูงมากเพราะหมึกจะติดเข้าไปที่เนื้อผ้าคงทนต่อการซัก ต้นทุนต่ำ งานพิมพ์สวย แต่มีข้อด้อยคือทำได้แค่ผ้าสีอ่อนและต้องเป็นชนิดผ้าที่เป็นใยสังเคระาห์เท่านั้นเช่น ผ้า TK TC นิยมนำไปทำเสื้อกี่ฬาต่างๆ  การพิมพ์แบบนี้เป็นผลของหมึกชนิดพิเศษ UltraChrome DS ของเอปสันแท้ แต่โดยทั่วไปจะเรียกอีกอย่างว่า sublimation เป็นหมึกที่ทำมาเพื่อถ่ายเทความร้อนโดยเฉพาะ 
ขั้นตอนการใช้งาน
1.สั่งพิมพ์บนกระดาษใดๆ ก็ได้ แต่หากเป็นกระดาษซับที่เคลือบผิวมาสีจะสวย เพราะหมึกไม่ซึมลงเนื้อกระดาษ
2.นำไปรีดบนเสื้อ เสร็จ 
จะเห็นว่าขั้นตอนง่ายมากๆ ทำให้มีผู้ใช้การพิมพ์แบบนี้อย่างกว้างขว้างโดยนิยมพิมพ์เฉพาะจุดเช่นดาน้หน้าหรือด้านหลังเสื้อหรือพิมพ์ผ้าแบบม้วนคือให้ทั้งตัวเป็นสีแบบที่เราต้องการก่อนการตัดเย็บแก้ปัญหาทำได้เฉพาะสีอ่อน เลยทำสีลงบนผ้าสีขาวทั้งตัว 

ระบบการพิมพ์เสื้อหรือสิ่งทออีกอย่างนึงก็คือ ระบบการพิมพ์ตรงลงบนเสื้อ การพิมพ์แบบนี้ต้องเป็นเครื่องเฉพาะไม่สามารถใส่เครื่องอะไรก็ได้แบบหมึกซับดิเมชั่นที่เป็นระบบถ่ายเทความร้อน โดยใช้หมึก UltraChrome DG  สำหรับหมึกเอปสันแท้ แต่โดยทั่วไปจะเรียกว่า DTG ซึ่งย่อมาจากคำว่า Direct-to-garment printing คืดระบบพิมพ์ตรงนั้นเองเราสามารถใส่เสื้อลงบนเครื่องให้พิมพ์ได้โดยตรง แต่จะรองรับแค่ ผ้าคอตตอล 100% หรือผสมมากกว่า 50% ขึ้นไปรองรับทั้งสีเข้มและสีอ่อน โดยเครื่องพิมพ์แบบ DTG จะแบ่งออกมาเป็น 2 แบบ คือแบบพิมพ์เสื้อสีอ่อน และแบบพิมพ์เสื้อเข้มและอ่อน ราคาเครื่องพิมพ์เสื้อแบบสีเข้มจะสูงกว่าเพราะดูแลยากมากกว่าเนื้อจากต้องมีหมึกสีขาวต้นทุนการผลิตก็สูงกว่า เพราะหมึกขาวมีราคาค่อยข้างสูง แต่หากทำเสื้อสีอ่อนต้นทุนใกล้เคียงกับหมึกซับพิเมชั่น 
ขั้นตอนในการทำ 
1.วางเสื้อบนเครื่องพิมพ์ฉีดน้ำยาปรับสภาพผ้า
2.สั่งพิมพ์
3.นำไปรีด 
เสร็จ 

นอกจานนี้ก็ยังมีงานที่สามารถทำงานสิ่งทอหรือเสื้อผ้าได้อีกเช่น ใช้หมึกกันน้ำหมึกบนกระดาษทราเฟอร์ แล้วนำไปตัดส่วนที่ไม่เอาออกและนำไปรีด โดยกระดาษทรานเฟอร์จะมี 2 แบบ สีเข้มและสีอ่อนโดยที่สีอ่อนไม่ต้องตัดก่อนรีดแต่สำหรับเสื้อสีเข้มต้องตัดส่วนที่ไม่เอาออกก่อน การทำแบบนี้จะได้ทุกเนื้อผ้าและทุกสี งานจะคล้ายงานสกรีน ความคงทนจะสู้แบบหมึกซับดิมเมชั่นหรือแบบพิมพ์ตรง DTG ไม่ได้ ( สำหรับสีอ่อน )  และมีแบบที่มีความสวยสดกว่า คงทนกว่าแต่การทำคล้ายกันต่างกันที่หมึกที่ใช้คืองานพิมพ์เฟล็ก จะใช้กับหมึก Eco Solvent หรือ UV LED ก็ต้องตัดส่วที่ไม่เอาออก


บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


การพิมพ์สิ่งทอ Epson Inkjet Technology for Textile Printing

Epson printing technology for textiles Comes with technology PrecisionCoreTM The high-precision print head makes digital fabric printing, inkjet systems provide fast printing, maximize production. If talking about fabric printing, the Printer can be divided into 2 broad types, namely heat transfer printing. Is printing, put on paper and then hot-rolled, the color will sublimate to stick to the fabric This method of printing is very durable because the ink will stick to the fabric, durable for washing, low cost, beautiful printing, but there are drawbacks, it can only be light colored fabric and must be a synthetic type of fabric. Only such as TK TC fabrics are popular for making various t-shirts This type of printing is the result of the original Epson UltraChrome DS special ink type, but generally referred to as sublimation. The ink is made specifically for heat transfer.
Instructions for use
1. Order to print on any paper, but if coated with blotting paper, the color will be beautiful Because the ink does not seep into the paper
2. Put it on the shirt
Will see that the process is very easy Causing users to print like this broadly, preferring to print on specific points such as the front or back of the shirt or roll fabric printing, which is to give the whole body the color we want before sewing, the problem can be solved only in colors soft Therefore painted the color on the whole white fabric

The shirt or textile printing system is another Direct printing system onto shirts This type of printing needs to be a specialized machine, and cannot fit anything using sublimation ink that is a heat transfer system using UltraChrome DG inks for genuine Epson inks. But generally referred to as DTG, which stands for Direct-to-garment printing Direct printing to the system. We can put shirts on the machine to print directly. But will only support 100% cotton or more than 50% blend, support both dark and light colors The DTG printer is divided into 2 types which are light shirt printing And the pattern printed on dark and light shirts The dark color shirt printer price is higher because it is more difficult to take care of. From white ink, the production cost is higher. Because the white ink has a high price But if making light colored shirts, the cost is similar to the sublimation ink
Steps in making
1. Place the shirt on the printer, spray fabric conditioner
2. Order printing
3. Take to iron
completed

Outside this dish, there are jobs that can be done in textiles or clothing. Use water-resistant ink, ink on trafer paper Then cut the parts that are not removed and iron There are 2 types of transfer paper in dark and light colors, with the light color having to be cut before ironing, but for the dark color shirts, the parts that are not needed must be cut first. To do this, you will get every fabric and every color. The work is similar to the screen job. Persistence cannot be compared to ink, sublimation ink or DTG direct printing (for light colors) and has a more beautiful finish. More durable, but the similar action is that the ink used is flex printing with Eco Solvent or UV LED ink, which must be cut off.

Please publish modules in offcanvas position.