เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

หลอดไฟ E-TORL

เอปสันคือผู้นำในด้านเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์

แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ได้นำเสนอภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยมให้แก่คุณทั้งในบ้าน ห้องเรียน ห้องกรรมการ และหอประชุม แล้วก็ตาม เอปสันยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อผลิตสินค้าที่ดียิ่งขึ้น ด้วยของเสียที่น้อยลง เพื่อการประหยัดพลังงานและประหยัดเงิน ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่องบประมาณของคุณ 

 หลอดไฟ E-TORL ที่ปฏิวัติใหม่หมด

 • E-TORL (Epson - Twin Optimised Reflection Lamp) ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยเอปสัน เป็นการยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยสิ้นเชิง

 • โปรเจคเตอร์ทั่วไปใช้แผ่นสะท้อนแบบพาราโบลา แต่หลอดไฟ E-TORL ใช้แผ่นสะท้อนวงรีที่ออกแบบเป็นพิเศษรวมทั้งเพิ่มแผ่นสะท้อนรองที่สามารถโฟกัสแสงได้มากขึ้น 20%  ผลที่ได้คือ หลอดไฟ E-TORL มีขนาดเล็กกว่า สว่างกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และไม่ร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟรุ่นก่อนๆ

 • จากภาพแสดงการเปรียบเทียบ แสงซึ่งถูกยิงออกมาจากขั้วไฟฟ้าของหัวเผา ตกกระทบที่แผ่นสะท้อนแล้วถูกสะท้อนไปที่เลนส์ผ่านไปที่แผง LCD (3x) เพื่อฉายออกไปที่จอฉายภาพ ในหลอดไฟทั่วไป แผ่นสะท้อนรูปพาราโบลามักจะมีปัญหาสูญเสียแสงของหลอดไฟไปส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่สามารถสะท้อนแสงทั้งหมดเข้าไปในชุดเลนส์ได้ แต่ปัญหานี้ไม่เกิดกับหลอดไฟ E-TORL

 • ในระบบใหม่ เราได้นำแผ่นสะท้อนวงรีเข้ามาแทนที่แผ่นสะท้อนแบบพาราโบลา และนำแผ่นสะท้อนรอง 2 ชุดเข้ามาช่วยรวบรวมแสงที่อาจสูญเสียไป จากนั้นสะท้อนแสงนั้นกลับเข้าไปที่ด้านหลังของแผ่นสะท้อนวงรีอีกครั้งหนึ่งแล้วเข้าไปในเลนส์ 

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

 • เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ รวมกับระบบสะท้อนแสงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณได้ชมภาพที่สว่างกว่าจากหลอดไฟที่มีวัตต์น้อยกว่าทำให้กินไฟน้อยกว่า

 • การพัฒนาใหม่นี้ ช่วยให้หลอดไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น 20% ทำให้เอาต์พุตของแสงมีความสว่างมากขึ้น ช่วยลดความร้อนที่สูญเสียไปของเครื่องเนื่องจากแสงที่สูญเสียไปในหลอดไฟธรรมดาทั่วไป ตามความเป็นจริง ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พลังงานที่ต้องใช้ในการาผลิตแสงที่มีความสว่าง 100 lumens ได้ลดลงถึง 90%

 • นอกเหนือจากข้อดีที่ชัดเจนหลอดไฟ เช่น ภาพที่มีความชัดเจนกว่า คมกว่า ซึ่งเกิดจากความสว่างขนาด 2500 lumens แล้ว ประโยชน์อื่นๆ ที่ทำให้คุณต้องเลือกโปรเจคเตอร์
  ของเอปสันที่ใช้หลอดไฟ E-TORL คืออะไร?

  • การลดชุดเลนส์หมายถึงการลดราคาเครื่องเนื่องจากขนาดของโปรเจคเตอร์โดยรวมที่เล็กลงทำให้ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ลดลงด้วย

  • กินไฟน้อยลง ความร้อนลดลง

  • อายุการใช้งานของหลอดไฟยาวขึ้น เสียงเครื่องเงียบกว่า

  • ขนาดที่เล็กลงของโปรเจคเตอร์ดีสำหรับการใช้งานทางธุรกิจเนื่องจากสามารถนำเครื่องไปมาระหว่างห้องประชุมหรือการนำเสนอต่างๆ ได้อย่างสะดวก

  • ผู้ใช้งานในบ้านได้ประโยชน์จากขนาดที่เล็กลงเช่นกัน เนื่องจากสามารถนำไปมาระหว่างห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวก

 • โดยสรุป หลอดไฟ E-TORL ของเอปสันคือนวัตกรรมที่ทำให้เราคงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้กับลูกค้าของเรา


Epson is the leader in projector technology.

Even with projector technology today, delivering excellent image quality to your home, classroom, boardroom and auditorium, Epson continues to move forward. To produce a better product With less waste For energy saving and money saving Which is good for the environment and good for your budget.

 The revolutionary E-TORL bulb

The E-TORL (Epson - Twin Optimized Reflection Lamp) was developed and manufactured by Epson. It raises the standard of projector technology to a whole new level.

Conventional projectors use a parabolic reflector, but E-TORL bulbs use a specially designed elliptical reflector plus add a reflector that can focus 20% more light.The result is that the E-TORL bulbs are smaller than brighter. More efficient and less hot compared to previous bulbs.

From the picture shows the comparison. Light which is emitted from the burner electrodes It strikes the reflector and is reflected on the lens through the LCD panel (3x) to be projected onto the projection screen. In a conventional light bulb Parabolic reflectors often have the problem of losing part of the lamp's light because it is unable to reflect all the light into the lens assembly. But this problem does not happen with E-TORL bulbs.

In the new system, we have replaced elliptical reflectors in place of parabolic reflectors. And bring 2 sets of reflector to help collect the light that may be lost Then bounce that light again to the back of the ellipse reflector and into the lens.

Environmental benefits

This innovative technology Combined with a more efficient reflector system Allows you to view brighter images from bulbs with less wattages, consuming less power.

This new development Allows the lamp to be 20% more efficient, resulting in a brighter light output. It helps to reduce the heat lost of the machine due to the light lost in conventional light bulbs. In fact, over the past 10 years the energy required to produce 100 lumens of light has been reduced by 90%.

In addition to the obvious advantages, lamps, such as a clearer and sharper image due to its 2500 lumens brightness, are other benefits. That makes you have to choose a projector.
What is the Epson use of the E-TORL bulb?

Reducing the lens assembly means a reduction in the price of the machine, as the overall size of the projector is reduced, resulting in lower purchase prices and operating costs.

Less power consumption, less heat

Longer lamp life The sound of the machine is quieter.

The projector's smaller size is good for business use as it can be carried back and forth between conference rooms or presentations. Easily

Home users can benefit from a smaller size too. As it can be brought back and forth between different rooms Easily

In summary, Epson's E-TORL lamps are the innovations that help us maintain our leadership in projector technology. And we will continue to develop to create good products To our customers

Please publish modules in offcanvas position.