เพิ่มเพื่อน

สถิติผู้เยียมชม

 

วิธี Sharing Printer

วิธี Sharing Printer  Network  ให้เครื่องอื่นในวงแลนสามารถส่งพิมพ์ได้ในกรณีที่เครื่องไม่มีการ์ดแลน
วิธีทำกับเครื่องที่ต่อเครื่องพิมพ์ครับ  ( ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ไม่มีช่องเสียบการ์ดแลน เครื่องที่ต่องเครื่องพิมพ์จะต้องเปิดไว้ตลอด )
1.ลงไดร์เวอร์แบบปกติ
2.ไปที่ Start > Control Panel > Printers and Faxes
3.คลิ๊กขวารุ่นที่ต้องการแชร์ กด Sharing  ในกรณีที่เครื่องเราแชร์ในวงแลนแล้วก็จะสามารถติ๊กเพื่อแชร์ให้คนอื่นได้เลย
ในกรณีที่เครื่องแชร์ในวงแลนอยู่แล้วให้ข้ามไปข้อ 4 เลยครับ
3.1 กด Network Setup Wizard > Next >Next > ติ๊ก This Computer Connec to the internet...อันบน > จะขึ้นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่ต้องการเปลี่ยนให้กด Next
3.2 เลือกกรุ๊ปที่ต้องการ ส่วนมากจะใช้ MSHOME ต้องเลือกให้ตรงกันหากไม่ตรงกันจะมองไม่เห็น จากนั้นกด Next > ติ๊กที่ Turn on File and Printer sharin > Next > OK
4.รีสตาร์เครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีแอดปริ้นเตอร์เพื่อสั่งพิมพ์สำหรับเครื่องอื่นๆในวงแลน
1.ไปที่ Start > Control Panel > Printers and Faxes
2.add a printer > Next >
ในกรณีที่ให้หาอัตโนมัติให้ติ๊กที่ Local Printer attached ....> Next ระบบจะหาเครื่องทุกเครื่องที่แชร์อยู่ในวงแลน > เลือกรุ่นที่ต้องการ
ในกรณีที่จะใส่เองให้ติ๊กที่  A network prinet ....>ใส่ชื่อรุ่นที่ต้องการ
3.รีสตาร์คอมพิวเตอร์

ในกรณีที่เครื่องไม่ได้แชร์อยู่ในวงแลนให้ไปทำใน ข้อ 3.1 และ 3.2 ก่อนครับไม่งั้นจะมองไม่เห็น


How to Sharing Printer Network so other machines in LAN can print in case the machine doesn't have LAN card
How to do it with the device that connects the printer (in case the printer does not have a LAN card The printer that the printer is connected to must be on).
1. Install the driver as normal
2. Go to Start> Control Panel> Printers and Faxes.
3. Right-click on the model you want to share, press Sharing, in the event that our device is shared in the LAN, then you can tick it to share with others
In the event that the device is already in the LAN, skip to step 4.
3.1 Press Network Setup Wizard> Next> Next> tick This Computer Connec to the internet ... top> will show the computer name. If you don't want to change, press Next.
3.2 Select the desired group, most of them will use MSHOME, have to select to match, if no match will not be seen, then press Next> tick on Turn on File and Printer sharin> Next> OK.
4. Restart the computer.

How to add a printer to print for other machines in LAN
1. Go to Start> Control Panel> Printers and Faxes.
2. add a printer> Next>
In case of automatic search, tick Local Printer attached ....> Next, system will find all machines shared in LAN> Select the desired model
In case you want to add it yourself, check A network prinet ....> enter the desired model name.
3. Restart the computer.

In the event that the device is not shared in the LAN, please do so in 3.1 and 3.2 first, otherwise it will not be visible.

Please publish modules in offcanvas position.